Kadınhanı Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Kadınhanı Ziraat Odası > TYDH Tanım ve Amaç

TYDH Tanım ve Amaç

                                              TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK

AMAÇ VE TANIM

Tarım Danışmanı Kimdir?

Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişilerdir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Nedir?

Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitimi, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetleridir.

TARIM DANIŞMANININ  AMACI VE GÖREVLERİ

 - Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek ve etkin bir şekilde ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak                                                                                                             

- Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak

-İşletme ekonomisi yayımı, danışmanlığı yapmak gerekli tavsiyelerde bulunmak

-İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar, ev ekonomisi ve mekanizasyon konularında danışmanlık yapmak

-Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli eğitimleri yapmak

-Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek Üretimde, göreviyle ilgili konularda işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlerle gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak

-Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için işletme sahiplerini bilgilendirmek

-İşletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması eğitimlere katılmak

-Danışmanlık faaliyetlerinde  basılı, sesli ve görüntülü yayım araçlarından yararlanmak, bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıda bulunmak

-Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak